Vertrouwenspersoon

Een wettelijke regeling verplicht bedrijven en organisaties een vertrouwenspersoon aan te stellen. Slachtoffers vinden bij vertrouwenspersonen advies en bijstand.

Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur en omgangsvormen. De werkgever heeft hier een grote invloed op. Duidelijkheid op de werkvloer is het credo. De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en na een incident naar een oplossing te zoeken.

Onder ongewenste omgangsvormen worden alle gedrag en handelingen verstaan, die voor het individu een inbreuk zijn op de (lichamelijke) integriteit en die als kwetsend en vernederend worden ervaren. Voorbeelden hiervan zijn intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Ongewenst gedrag raakt de integriteit van werknemers en van de organisatie. Verhoudingen komen onder druk te staan en medewerkers kunnen niet meer optimaal functioneren en presteren. De kosten lopen hoog op. Wat te denken van tijdverlies van leiding en personeelszaken, demotivatie, arbeidsverzuim, personeelsverloop en aantasting van het imago. Bovendien verplicht de Arbowet een werkgever om preventieve maatregelen te organiseren voor medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon maakt daar onderdeel van uit. Uiteraard kan dit iemand uit de eigen organisatie zijn. Dit kost deze werknemer echter tijd en bovendien is diegene niet onafhankelijk. Wanneer een organisatie wil beschikken over een onafhankelijke en deskundige vertrouwenspersoon, kan BlijWerkt deze bieden.

Het uiteindelijke doel is het bevorderen van gewenste omgangsvormen en het creëren van een veilige en gezonde (werk)omgeving voor medewerkers: een cultuur waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig werken is.

Een gezond werkklimaat met respect voor elkaar is niet alleen goed voor de medewerkers, maar ook in het belang van het functioneren en de uitstraling van de organisatie als geheel. Zo kan verzuim door ongewenst gedrag worden verminderd en voorkomen. Ongeveer 2½ procent van de werknemers verzuimt namelijk langer dan een maand als gevolg van agressie en geweld op het werk. Het aandeel langdurig verzuimende werknemers is aanzienlijk hoger indien zij te maken hebben gehad met ongewenst gedrag door collega’s.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via backoffice@blijwerkt.nl of 088 19 99 100.

Terug naar overzicht