Risico-Inventarisatie en -Evaluatie | basis voor een gezonde werkomgeving

Als goed werkgever zorgt u natuurlijk voor goede arbeidsomstandigheden voor uw werknemers. Met een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) bevordert u de gezondheid en veiligheid binnen uw organisatie. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren welke omstandigheden in het werk gevaarlijk of ongezond kunnen zijn voor medewerkers. In het bijbehorende Plan van Aanpak staat welke maatregelen u gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. BlijWerkt helpt u met toetsing of uitvoering van de RI&E.

Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

Terug naar overzicht