Fysieke belasting

Fysieke belasting is meer dan tillen alleen. Met fysieke belasting wordt de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat bedoeld. Fysieke belasting kan voorkomen in verschillende vormen, afhankelijk van de werkzaamheden, waaronder lichamelijk inspannend werk, repeterende handelingen en een ongezonde werkhouding.

Welke vormen van belasting spelen binnen uw bedrijf? En is er daar wat te winnen met betere arbeidsomstandigheden? Lees meer over fysieke belasting op onze website.

Terug naar overzicht