BlijWerkt behaalt ISO 27001 certificering voor informatiebeveiliging

Vanmiddag hebben we de periodieke audit van de ISO 27001 voor de gehele BlijWerkt groep met succes afgerond en daar zijn wij trots op! De auditor was onder de indruk van de manier waarop informatiebeveiliging binnen BlijWerkt is vormgegeven en met name de focus die dit aspect ook heeft gekregen tijdens ons regionaliseringsproces.

Het behalen van het ISO 27001 certificaat heeft grote meerwaarde. We tonen hiermee aan dat we onze informatiebeveiliging op orde hebben en de risico’s in kaart hebben. Wij hebben op dit gebied de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen.

Informatiebeveiliging “top of mind”
Binnen BlijWerkt hebben we te maken met standaard, gevoelige en kritieke informatie. Het is essentieel dat deze informatie niet ‘op straat komt te liggen’. Jezelf bewust zijn van de soort informatie waarmee je werkt, wat de risico’s zijn binnen je werk, welke informatie je mag delen en met wie en waar je deze informatie bewaart (zowel fysiek als digitaal) is een dagelijks terugkerend issue binnen onze bedrijfscultuur”, aldus Janina de Vos, functionaris gegevensbescherming & kwaliteitsmanager bij BlijWerkt.

Overige certificeringen
Afgelopen juli behaalde BlijWerkt het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015, certificatieschema Arbodiensten en MVO-prestatieladder niveau 3 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). We beschikken al jaren over deze certificaten maar dit was onze eerste jaarlijkse toetsing op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en ook volgens de nieuwe norm (januari 2019) van het certificatieschema Arbodiensten. Samen met alle medewerkers is actief gewerkt aan het verbeteren van onze processen op uitvoering en management. Binnen BlijWerkt wordt veel aandacht besteed aan risicoanalyses en het maken van keuzes op een maatschappelijk verantwoorde wijze. MVO vormt hierbij integraal onderdeel van ons bedrijf. Wij zijn heel trots op dit resultaat!
Lees hier verder.

Terug naar overzicht