Wat is mediation en hoe werkt het traject?

Conflictbemiddeling tussen partijen

Het kan voorkomen dat de visie op terugkeer naar het werk tussen u en uw verzuimende werknemer uiteenlopen. Het kan zelfs uitlopen op een conflict. Het gevolg is dat niet alleen de verhoudingen vertroebeld raken, maar dat ook de re-integratie stagneert met alle gevolgen van dien. Als allround arbodienstverlener kunnen wij u in zo’n geval een helpende hand bieden.
Een onafhankelijke gezamenlijke gesprekspartner die juist niet direct spreekt over de inhoud van het verzuim, maar vooral stuurt op het benoemen en bespreekbaar maken van knelpunten en achterliggende oorzaken kan uitkomst bieden. We noemen dat dan Mediation. De mediator begeleidt het proces en helpt bij het vinden van een aanvaardbare oplossing bij ziekte of verzuim voor beide partijen en hij is er op gericht om de dialoog weer vlot te trekken.

Een mediator is geen rijdende rechter. De kracht van mediation is dat u en uw werknemer zelf komen met de oplossing en dat deze oplossing dus ook door beide partijen gedragen wordt. De mediator is daarbij ‘slechts’ een hulpmiddel. De mediator oordeelt niet, neemt geen beslissingen voor beide partijen, is onafhankelijk en objectief. Mediation hoeft dus niet pas ingezet te worden als de arbo-/bedrijfsarts dat adviseert bij ziekte of verzuim. Juist voordat een conflictsituatie volledig uit de hand dreigt te lopen, heeft mediation een hoge kans van slagen.

Uit klanttevredenheidsonderzoek, blijkt dat nagenoeg alle betrokkenen (werkgevers en werknemers) zeer tevreden zijn over het verloop en het resultaat van de mediation. Onze mediator scoort zeer goed op het gebied van kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, deskundigheid, inzet/daadkracht en zorgvuldigheid.

Wilt u meer weten hoe wij als arbodienstverlener kunnen helpen in een conflictsituatie? Wij helpen u graag. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij BlijWerkt.

Terug naar overzicht