Dienstverlening BlijWerkt i.v.m. coronavirus (Covid-19)

De Rijksoverheid en het RIVM maakte op donderdag 12 maart bekend dat de maatregelen die van kracht waren in Noord-Brabant, nu ook gelden voor de rest van Nederland. Zondag 15 maart jl. zijn er nieuwe aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze dienstverlening. Wij blijven zo goed als mogelijk onze dienstverlening aanbieden zoals u dit van ons gewend bent en zolang dit verantwoord en realistisch is. Wij hebben enkele (preventieve) maatregelen genomen die in lijn zijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. Hieronder lichten wij deze aan u toe.Afspraken met artsen en verpleegkundigen | voorlopig telefonisch
Omdat het belangrijk is om zorgprofessionals en kwetsbare mensen te beschermen tegen verdere verspreiding van COVID-19, heeft BlijWerkt besloten om alle afspraken met medisch personeel telefonisch te houden. Zo wordt het risico op een mogelijke besmetting voor artsen en andere betrokkenen verkleind.

Alle afspraken met onze artsen en/of verpleegkundigen zullen per direct tot en met 6 april a.s. uitsluitend telefonisch plaatsvinden. Deze datum is onder voorbehoud.

Heeft u een afspraak staan met een medisch professional van BlijWerkt?
Dan nemen wij contact met u op om de afspraak telefonisch in te plannen. Door grote drukte kan het in sommige gevallen wat langer duren dan u van ons gewend bent.

Afspraak met uw verzuimcoach of andere (niet-medische) professionals
Heeft u een afspraak ingepland met uw verzuimcoach of één van onze andere (niet-medische) professionals?
Dan vragen wij u om, in onderling overleg, vast te stellen of de afspraak ook telefonisch gehouden kan worden of, indien mogelijk, verplaatst kan worden naar vooralsnog een moment na 6 april a.s. Dit heeft vanuit BlijWerkt de voorkeur.

Is het noodzakelijk om een afspraak toch fysiek te laten plaatsvinden? Bespreek dan eerst de mogelijkheden met uw contactpersoon binnen BlijWerkt. Een fysieke afspraak vindt alleen plaats als dit verantwoord is.

Meer informatie voor werkgevers | coronavirus 

Werkgevers wordt geadviseerd om, waar dit redelijkerwijs mogelijk is, medewerkers thuis te laten werken. Ook wordt van werkgevers gevraagd om te bekijken of werktijden gespreid kunnen worden. Daarnaast worden alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers afgelast. Ook aan werkgevers wordt geadviseerd om zakelijke evenementen te annuleren. Deze aanvullende maatregelen kunnen bijdragen aan het tegengaan van besmetting. Deze maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot en met 6 april 2020.

Daarnaast zijn de volgende aanvullende maatregelen van kracht tot, vooralsnog, 6 april:

  • Alle scholen en kinderopvangcentra in Nederland blijven vanaf 16 maart tot en met 6 april a.s. dicht.
  • Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld zodat ze aan het werk kunnen blijven.
  • Alle horeca en sportclubs zijn gesloten.
  • Alle reeds genomen maatregelen worden verlengd tot en met 6 april. Daarover hebben wij u reeds geïnformeerd.
    • Geen handen geven.
    • Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, wordt geadviseerd sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Neem contact op met de huisarts als de klachten erger worden.
    • Vermijd het openbaar vervoer en andere openbare ruimtes.

Beschikbaar: infographic ‘het coronavirus en de werkvloer’
BlijWerkt heeft een infographic ontwikkeld om u zo goed mogelijk te informeren over dit virus en wat u kunt doen aan preventie voor uzelf en uw medewerkers.

Onze branchevereniging OVAL heeft een informatiesheet voor werkgevers over het coronavirus opgesteld en een document met vragen en antwoorden.

Op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken?
Het RIVM geeft dagelijks een update op hun website. BlijWerkt houdt deze informatie nauwlettend in de gaten. Mocht hiertoe aanleiding zijn dan zullen wij u informeren.

Heeft u vragen?
Neem, daar waar mogelijk, rechtstreeks contact op met uw vaste contactpersoon binnen BlijWerkt. Uiteraard kunt u ons ook bereiken op ons algemene telnr. 088 19 99 100 of stuur een mail naar info@blijwerkt.nl.

Wij vragen u om deze informatie door te geven aan andere personen in uw organisatie voor wie dit ook van belang is.