Dienstverlening BlijWerkt | Triage COVID-19

Testen zorgprofessionals buiten het ziekenhuis op COVID-19

Op 5 april 2020 heeft GGD GHOR Nederland een handreiking uitgegeven over het testen van zorgmedewerkers op COVID-19 buiten het ziekenhuis. Sinds 6 april jl. zijn voor deze doelgroep in het hele land testmogelijkheden beschikbaar via de GGD.

Het vertrekpunt is dat – op dit moment – coronatesten alleen aangeboden worden aan direct zorgpersoneel, als het resultaat van die test duidelijkheid geeft over het behoud van hun inzetbaarheid. De focus ligt hierbij op het testen van zorgmedewerkers met
COVID-19-gerelateerde klachten die onmisbaar zijn voor de zorgcontinuïteit, zoals zorgmedewerkers die werken met lichamelijk kwetsbare personen en ouderen.

Heeft u als organisatie niet zelf de middelen of capaciteit om deze triage* vorm te geven? BlijWerkt kan u als klant hierin ondersteunen.

De GGD heeft een triagelijst opgesteld die wij als arbodienst gebruiken. Wij kunnen via een door ons opgezet interventieteam van gedelegeerde professionals (werkzaam in opdracht van een bedrijfsarts) de triage voor uw zorgprofessionals afnemen. U wordt gekoppeld aan een van onze professionals, die uw vaste contactpersoon wordt voor de uitvoering van de triage.

Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening?

Heeft u zorgprofessionals met COVID-19 klachten die werken met lichamelijk kwetsbare personen en ouderen én met zorgprofessionals die onmisbaar zijn voor de zorgcontinuïteit? En bent u klant van BlijWerkt en wilt u gebruikmaken van onze dienstverlening?

Stuur een mail naar medischsecretariaat@blijwerkt.nl met vermelding van de volgende informatie:

  • Naam organisatie
  • Aantal medewerkers
  • De contactpersoon
  • Uw contactgegevens

Een professional binnen BlijWerkt neemt vervolgens contact met u op om het proces omtrent de COVID-19 triage vorm te geven voor uw organisatie.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het testbeleid voor zorgprofessionals kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen BlijWerkt. Ook kunt u ons bereiken op het algemene telnr. 088 19 99 100 of mail naar info@blijwerkt.nl.

 *Triage is het beoordelen van slachtoffers bij o.a. pandemieën, verdeeld in verschillende categorieën naar de ernst van het ziektebeeld. Er wordt gekeken naar wat de ernst is, wat prioriteit heeft en hoeveel tijd de zorg rondom deze vraag kost.